The Gax 100 miles 2020 PM

Alla deltagare samt funktionärer skall vara informerade om den information som bifogas i detta PM-dokument. Skulle det finnas frågor och funderingar om årets arrangemang får man gärna kontakta oss på gax@gax100.com eller diskutera i vårt Facebook-forum.

Gax-PM-2020