Om banan samt karta

Gax100Karta

The Gax 100 miles går längs med Nord-Sydleden och därefter går banan på Österlenleden.

Loppet startar i Ystad och man följer leden medurs enligt kartbilden till höger. Alltså etapp 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Etapp 12 är sträckan 1-11 på bilden. Som ni ser finns det två leder från etapp 8-7. Banan går på etapp 8-7.

Mer information om etapperna finns på Skåneledens hemsida. Om ni klickar på bilden nedan (Download gpx-file) skickas ni till AllTrails där ni kan ladda ner kartan.

The Gax 100 miles gpx-file

Download gpx-file