Loppet är nu fullt!

Vi har nu ännu en gång nått taket för antalet startande vilket arrangörerna är mycket glada över. Fortsätt gärna att anmäla er till loppet då det skett en del avanmälningar under våren. Vi förmedlar gärna kontakter till avanmälda som vill sälja sina startplatser.