Funktionärer sökes till The Gax 100 miles

Ta chansen och bli en del av loppet och stötta alla löpare under tävlingen. Att vara funktionär i vår tävling innebär att man hjälper till vid exempelvis vätskestationer och vägövergångar eller i start- och målområde. Det är givande och lärorikt och framförallt är det kul och du blir en del av en härlig gemenskap.

Alla som ställer upp som funktionärer under minst 8 timmar erbjuds en personlig reservad startplats till 2023 års Gax 100. Det innebär att du inte behöver hoppas på tur för att knipa en av de åtråvärda startplatserna!
Obs: Den reserverade startplats skall betalas till ordinarie pris. Den reserverade startplatsen är personlig. Den får ej överlåtas. Vid förhinder eller sjukdom kan vi acceptera att startplatsen säljs vidare eller att vi återtar den reserverade startplatsen

Anmäl dig till oss på gax@gax100.com Skriv gärna önskemål om vad du föredrar att göra och när.