Försäljning av startplatser

Vid försäljning av startplatser måste köparen säkerställa att säljaren av startplatsen är registrerad och  finns med i startlistan.  Köparen måste därför kontrollera i startlistan eller alternativt kontakta oss på The gax 100 miles om det finns en osäkerhet.

Vi kommer inte förändra något i försäljningen av startplatser och det betyder att:

  • Det är säljarens uppgift att hitta en köpare att sälja startplatsen.
  • Det är köparens uppgift att kontrollera att säljaren är registrerad och finns med på The Gax 100 miles startlista
  • Vid försäljning av startplatsen görs detta genom annonsering på The Gax 100 miles Facebookgrupp alternativt sida.