Antalet startplatser tillgängliga för försäljning

Vi kommer på söndag den 28/11 släppa 39 startplatser till försäljning. De som har en reserverad startplats kommer att med e-post få information om hur anmälningsprocduren för dessa går till. 

Länk till anmälan är publicerad under “ANMÄLAN 2022”.  Där finns även den aktuella startlistan.