Startlista 2022

Anmälan är stängd tills vidare.  Avanmälningar  och försäljning av startplatser kommer att annonseras på vår Facebooksida av deltagare som av olika skäl väljer att sälja sin startplats.

Startfältet till The Gax 100 miles 2022: The Gax 100 miles 2022 Års Startlista