Anmälan öppnar söndagen den 28:e november klockan 12:00

Vi siktar på att öppna vår anmälan den 28:e november klockan 12:00.

Länk till anmälningsformuiär publiceras på vår hemsida och det är endast denna länk ni använder för anmälan.  En startplats till The Gax 100 miles kostar 950 kronor. 

Vid avanmälan skall den anmälde själv sälja startplatsen vidare. Ett tips vid avanmälan är att den avanmälde annonserar ut startplatsen via vår FB-grupp där det finns gruppmedlemmar som kan tänkas köpa startplatsen. Som arrangör gör vi sedan ett namnbyte när den nyanmälde har registrerat hos oss. Registreringen sker då med e-post. Därefter är namnbytet fullbordat. Namnbyten kan göras till och med torsdagen den 30:e juni 2022. Därefter accepteras inga avanmälningar. Startlistan är därmed definitiv.

Antalet startplatser till försäljning kommer vi att annonsera i början av vecka 47. Antalet startplatser till försäljning är beroende av antalet flyttade startplatser, antalet reserverade startplatser, antalet som deltar i The Swedish 100 mile challenge och hur många i vår förening, The Gax 100 miles, som siktar på att springa nästa års event.

Med det sagt önskar jag er varmt välkomna till The Gax 100 miles 2022!