5 thoughts on “Anmälan är nu stängd

      1. Urban Ljungberg Post author

        Vi bestämde oss för att dra en gräns på 40 anmälningar. Nu hann det bli 43 anmälningar innan jag stängde anmälan. Anledningen är att vi bara har ett fåtal funktionärer till tävlingen. Om man vill springa en sommarnatt på Österlen och inte är med i The Gax 100 miles startlista så tycker jag att Full Moon Race är ett fullgott alternativ.

Leave a Reply