Funktionärer sökes till The Gax 100 miles

Vi söker funktionärer till de två 100 mileslopp som vi planerar att arrangera. Datum för de båda The Gax 100 miles-loppen är tisdagen och onsdagen den 20/7-21/7 samt lördagen och söndagen 24/7-25/7. Vi behöver hjälp med diverse sysslor vid vätskestationer och vägpasseringar.  

Alla som ställer upp som funktionärer på The Gax 100 miles erbjuds en personlig reservad startplats till 2022 års Gax 100. Bra va!!!  Vi kräver dock att man tjänstgör som funktionär i minst 8 timmar för att få detta erbjudande. 

Till detta ändamål har vi gjort ett anmälningsformulär. Dock finns det en begränsning på 30 platser i funktionärslistan. Det betyder att de första 15 platserna i listan kommer att vara funktionärer under lördagens tävling och den andra hälften under tisdagens tävling. Givetvis finns möjlighet att byta plats och datum mellan tisdags och lördagens tävling. Men vi förbehåller oss rätten att strukturera upp bemanningen enligt vårt behov.

Vill man ställa upp som funktionär på båda tävlingarna går det givetvis bra. 

ANMÄL ER HÄR: Funktionär 2021

Tyvärr är bokningssystemet upplagt på det viset att det kan bli ett större antal funktionärer vid ena tävlingen och ett mindre antal funktionärer på den andra. Vi kommer att ta en diskussion med de anmälda funktionärerna ifall detta scenario skulle inträffa. Och om man isåfall skulle kunna tänka sig att byta funktionärsdag.