Gällande avanmälan till The Gax 100 miles

Under det rådande läget gällande Covid 19 har vi i beslutat att ändra proceduren för avanmälan. Tidigare har det varit deltagarens ansvar att sälja startplatsen vidare och meddela oss  om avanmälan och namnändring. Nu skall den som vill avanmäla sig kontakta oss istället via gax@gax100.com.

Vi återbetalar givetvis hela beloppet av anmälningsavgiften.