Vi stänger anmälan till The Gax 100 miles väntelista tills vidare

The Gax 100 miles verkar vara hett inom ultralöpning just nu. När startlistan nu är full och många har anmält sig till väntelistan så väljer vi att inte ta emot fler anmälningar som reserv till loppet. Möjligtvis kan vi öppna väntelistan på nytt framåt våren beroende på hur det ser ut på väntelistan och startlistan då.