Om banan samt karta

Gax100Karta

The Gax 100 miles går längs med Nord-Sydleden och därefter går banan på Österlenleden.  Under 2014 och 2015 ändrade vi banan gentemot leden i Ystad. Nu har vi dock valt att lägga banan på leden i Ystad. Skälet till det är att vi nu har en bättre gps-mätt bana.

Vi har dock tagit bort den del av Österlenleden som går ner till Löderups strandbad. Efter 135 kilometrar går Österlenleden ner till Löderups camping där man får vända och ta samma väg tillbaka.

Loppet startar i Ystad och man följer leden medurs enligt kartbilden till höger. Alltså etapp 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Etapp 12 är sträckan 1-11 på bilden. Som ni ser finns det två leder från etapp 8-7. Banan går på etapp 8-7. Råkar man ta etapp 8-7b-7c-7 eller 7-7c-7b-8 är man på villovägar. Detta har faktiskt hänt under Gax-tävlingarna.

Mer information om etapperna finns på Skåneledens hemsida. Om ni klickar på kartbliden skickas ni till GPSies där ni kan ladda ner kartan.